• HİZMETLER
  • MİMARLIK & PROJE

MİMARLIK & PROJE

Projelendirme

   Projelendirme çalışmaları, MAY Mühendislik bünyesinde, kurulduğu yıldan bugüne, tasarım ve geliştirme departmanında yer alan profesyonel proje gurubu tarafında yürütülmektedir. Proje Grubu, projelendirme çalışmalarının tamamında en güncel bilgisayar programları ile çalışmakta ve ulusal-uluslararası yönetmeliklere uygun proje hizmeti vermektedir. Tasarım aşamasındaki üç boyutlu modelleme ve çizimler, statik ve dinamik hesaplamalar sayesinde, yapıya ait bütün detaylar netleştirilmekte ve üretim-montaj safhalarında oluşabilecek hatalar minimize edilmektedir. Bu disiplin çalışmalarını yürüten Proje Grubu, Türkiye’nin ve Dünya’nın çeşitli yerlerinde çok katlı konutlar, iş merkezleri, endüstri ve sanayi tesisleri, hastane, okul vb. gibi birçok proje hizmeti yapmış ve yapmaktadır.

Proje Tasarımı

   Tasarım ve Geliştirme Departmanı, projelerin mühendislik tasarımlarının ve imalat resimlerinin hazırlanmasını, imalata gönderilmesini, imalat ve montaj aşamalarında takibini temel faaliyet alanı olarak kabul eder. Gelen veriler ışığında, teklif projelerinin taslak tasarımını yaparak teklife esas alt yapıyı oluşturur, projeyi olgunlaştırır.

Projelendirme ve uygulamadan kullanılan standartlar

   Afet Bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik
Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik (2007)
TS498: Yapı elemanlarının boyutlandırılmasında alınacak yüklerin hesap değerleri
TS500: Betonarme yapıların hesap ve yapım kuralları
TS648: Çelik yapıların hesap ve yapım kuralları
TS4561: Çelik yapıların plastik teoriye göre hesap kuralları
TS3357: Çelik yapılarda kaynaklı birleşimlerin hesap ve yapım kuralları
IBC-2009: International Building Code-2009
AISC 2008: American Institute of Steel Construction
SDI: Steel Deck Institute Composite Deck Design Handbook
Manual of Steel Construction Load and Resistance Factor Design
Manual of Steel Construction Allowable Stres Design

Hafif çeliğe esas olan temel planlaması

   Bir yapı inşa edilirken ilk ve en önemli adım temelin projelendirilmesi aşamasıdır. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde inşa edilen yapıların temel projelerinde yapılan hataların bedeli çok ağır olabilmektedir. MAY Mühendislik bünyesinde yapının temele bağlı olan bağlantıları mafsallı (temele moment aktarmayan) veya ankastre (temele moment aktaran) olarak teşkil edilmektedir. Mafsallı yapılan bağlantı daha ekonomik ve uygulama kolaylığı olan temeller elde edilmesini sağlarken, üst yapıda daha büyük kesit kullanımı gerekliliğini doğurabilir. Ankastre yapılan bağlantı ise mafsallı bağlantıya oranla daha ekonomik olmayan sonuçlar verirken, üst yapıda ekonomi sağlar. Yapının temele olan bağlantısına; zeminin durumu, taşıma kapasitesi ve toplama yapı ekonomisi gibi parametreler değerlendirilerek karar verilir.

 

Üst yapı çelik projesi

   Dünya çapında kabul görmüş, en son güncellemelere göre düzenlenmiş statik ve dinamik yaklaşımları içeren bilgisayar programlarını kullanan ve Türkiye'de çelik yapılar konusunda öncü olmuş deneyimli bir ekibin tamamladığı projeler, "projeyi yapan kişilerin dışında kontrolün yapılması" esasına dayanarak uygulamaya konulur.

Mimari detaylandırma

   MAY Mühendislik bünyesinde verilen hizmet, kendi ürünü olan çelik taşıyıcı sistemin projesi, üretimi ve montajı ile sınırlı değildir. Projelendirme ve uygulama prosedüründe çok önemli kısımlarından birisi de, yapının çelik taşıyıcı sisteminin montajı öncesi ve sonrasında da kullanıcının yapıyı oluşturan diğer elemanlarda yaşanması muhtemel detay problemlerinde çözüm üreterek, yapının kullanımına uygun halde sonuçlandırılmasıdır. Mimari projesi sorumlusunun denetiminde detaylandırılma, çözüm ve buna bağlı çizim desteği MAY Mühendislik' in hizmetleri içerisindedir.